Groeningen

Over de oorsprong van de naam Groeningen zijn verschillende theorieën te vinden. Zo zou het een verwijzing zijn naar de "groenekingen"; de groene weiden in de winterbedding van de Maas. Ook zou het betrekking hebben op de weilanden westelijk van het dorp, waar ooit de Maas stroomde. Een andere bron zoekt de verklaring in "groene Inge", wat ook laag gelegen grasland zou betekenen. Met deze omgeving is het geen verrassing dat het dorp tot voor kort voornamelijk van de veeteelt en de landbouw leefde. Groeningen is gebouwd rond een driehoek, wat een kenmerk is voor een Oudfrankisch dorp. Op de brede basis van deze driehoek werd de Antonius- en Nicolaaskapel gebouwd en langs de beide spits toelopende zijden van de driehoek zijn de boerderijen van de voornaamste boeren gebouwd. Het middelpunt van het dorp is een driehoekig plein.

De kapel was en is nog steeds het middelpunt van de Groeningse gemeenschap. Het koorgedeelte van de kapel dateert uit de 15e eeuw, het kerkdeel werd er later tegenaan gebouwd. Groeningen is geen zelfstandige parochie. In het verleden was er een heel sterke binding tussen de kapel en het gilde van Groeningen. Het gilde beheerde namelijk de financiën van de kapel en dit is misschien wel uniek voor geheel Brabant. De patroonheilige van de kapel en daarmee van Groeningen is Sint Antonius met het varken.


Kapel schoten
Bronnen
- Alem, H. van, e.a., (1983), De Gouden Guld 1933-1983, Kring van Schuttersgilden "Land van Cuijk", Uitgeverij van Spijk B.V., Venlo;
- Verhoeven, G., (1984), Vierlingsbeek – Groeningen, Deel 1: Kerk en Onderwijs, Drukkerij Schoth B.V., Boxmeer;
- Brand, van den, R., e.a., (1997), Grenzen verlegd: Een bijdrage tot de geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem, Drukkerij Ten Brink, Meppel

 
 

© 2018 St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen