Comité van Aanbeveling

De onderstaande personen hebben plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling, dat speciaal voor dit Gildenfestijn is samengesteld.
Hiermee ondersteunen ze van harte de door ons georganiseerde activiteiten.
Door op de naam te klikken kunt u de tekst vinden die ze voor ons programmaboekje hebben geschreven (indien beschikbaar).

Indeling terrein

Hieronder kunt u een plattegrond van het terrein vinden tijdens de gildedag op zondag 1 juli.
Tijdens alle activiteiten van het Gildenfestijn zijn een mobiele geldautomaat en AED aanwezig.

Reglement

Algemeen
Aan de volgende wedstrijden dient te allen tijde in volledig tenue te worden deelgenomen: koningschieten, keizerschieten, trommen, vendelen, bazuinblazen en standaardrijden.

Aan de wedstrijden geweerschieten en kruisboogschieten mag in zomertenue worden deelgenomen, indien dit voor aanvang van de wedstrijden bekend is gemaakt door de voorzitter van het kringbestuur van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk. Deze mededeling zal voor aanvang van de wedstrijden worden gedaan. Wanneer de deelnemer in zomertenue aan de wedstrijden deelneemt, dan dient te allen tijde duidelijk zichtbaar te zijn voor welk gilde hij/zij uitkomt. Tevens dient er eenheid van tenue te zijn. Als dit niet het geval is, mag er niet aan de wedstrijden worden deelgenomen. Daarnaast zijn reclame-uitingen op het tenue, op welke wijze dan ook, niet toegestaan.

Aan de wedstrijden koningschieten en keizerschieten mag van ieder gilde enkel de koning of de keizer zelf deelnemen. Zijn plaats mag niet worden ingenomen door een plaatsvervanger. De wedstrijd koningschieten begint 30 minuten na afloop van de massale opmars. De wedstrijd keizerschieten begint direct na afloop van de wedstrijd koningschieten.

Route optocht
 

De deelnemende gilden zullen tijdens de gildedag op zondag 1 juli door Groeningen lopen. De onderstaande route zal worden gelopen:

 
 

© 2018 St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen